Bài viết này sẽ giải đáp các câu hỏi sau: 

  • Tại sao CrowdTangle lại đột ngột thông báo rằng không có dashboard nào liên kết với tài khoản của tôi?
  • Tại sao CrowdTangle lại yêu cầu tôi nhập mật khẩu?
  • Làm cách nào để mời mọi người dùng CrowdTangle?
  • Làm cách nào để xem những người khác cũng có quyền truy cập vào dashboard của tôi?
  • Điều gì xảy ra khi tôi yêu cầu quyền truy cập một dashboard?
  • Làm cách nào để xóa một người dùng khỏi tài khoản hoặc dashboard của chúng tôi?

 

1)  Tại sao CrowdTangle lại đột ngột thông báo rằng không có dashboard nào liên kết với tài khoản của tôi?

Nếu sử dụng nhiều tài khoản Facebook, đôi khi bạn dùng không đúng tài khoản để đăng nhập vào CrowdTangle. Thế là CrowdTangle có vẻ như gặp bế tắc với "phiên bản lỗi" của bạn mà cũng chẳng cho bạn chuyển sang "phiên bản xịn".

Nhưng khắc phục tình hình cũng dễ dàng thôi:

  1. Truy cập Facebook và đăng xuất khỏi "Phiên bản lỗi" của bạn. 😡
  2. Truy cập Facebook và đăng nhập vào "Phiên bản xịn" của bạn. 😀
  3. Truy cập https://apps.crowdtangle.com/logout để đăng xuất khỏi CrowdTangle. Thao tác này sẽ xóa phiên làm việc của CrowdTangle với "Phiên bản lỗi" của bạn 👻 và đưa bạn đến crowdtangle.com.
  4. Quay lại dashboard của bạn (hoặc nhấp vào "Log In" (Đăng nhập) để truy cập https://apps.crowdtangle.com và xem các dashboard hiện có của bạn). Bạn sẽ thấy mình vào được dashboard với "Phiên bản xịn". 🙃

 

2) Tại sao CrowdTangle lại yêu cầu tôi nhập mật khẩu?

CrowdTangle không có tên người dùng hoặc mật khẩu riêng, mà dựa vào Facebook để quản lý danh tính của bạn.  Nhưng Dashboard lại có mật khẩu riêng (có thể xem tại phần Cài đặt Dashboard) và nếu CrowdTangle không nhận ra người đang cố truy cập trực tiếp vào một dashboard thông qua URL của công cụ này, thì CrowdTangle sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu.  Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần đăng nhập trực tiếp vào CrowdTangle tại crowdtangle.com rồi từ đó đi tới dashboard của mình. 

3) Làm cách nào để mời mọi người dùng CrowdTangle?

Lưu ý: Chủ sở hữu tài khoản và đội ngũ có những công cụ chuyên biệt để thêm người dùng vào tài khoản CrowdTangle của mình.  Bạn có thể tìm thêm thông tin về chủ sở hữu tài khoản tại đây.
 

Chừng nào còn sử dụng đầy đủ tính năng của dashboard (và không phải là người dùng chỉ đọc), bạn có thể mời mọi người vào dashboard bằng cách nhấp vào "Invite People" (Mời mọi người) và thêm địa chỉ email của họ vào đó.  Sau đó, họ sẽ nhận được email từ feedback@crowdtangle.com đề nghị họ đăng nhập vào Facebook để hoàn tất quá trình này.  Nếu không hoàn thành bước đó, họ sẽ không tạo được tài khoản đâu!
 

Một cách khác là bạn có thể gửi cho mọi người URL đến Dashboard của mình cùng mật khẩu chỉ đọc hoặc mật khẩu người dùng. Bạn có thể xem mật khẩu này tại phần Cài đặt Dashboard ở dưới biểu tượng Bánh răng bên cạnh ảnh đại diện của mình.

4) Làm cách nào để xem những người khác cũng có quyền truy cập vào dashboard của tôi?

Trên Dashboard, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh ảnh đại diện của bạn (ở trên cùng bên phải) rồi nhấp vào "User Management" (Quản lý người dùng).  Khi đó, bạn có thể xem tất cả người dùng Dashboard.  Nếu không thấy tùy chọn đó, bạn sẽ cần liên hệ với Chủ sở hữu tài khoản của mình để tìm hiểu xem ai có quyền truy cập.

5)  Điều gì xảy ra khi tôi yêu cầu quyền truy cập một Dashboard?

Khi bạn nhấp vào "Request Access" (Yêu cầu quyền truy cập) bên cạnh một Dashboard trên danh sách Dashboard của mình, thường sẽ có thông báo tới một hoặc nhiều Chủ sở hữu tài khoản, sau đó họ có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này.  Đôi khi, không có Chủ sở hữu tài khoản nào được thiết lập để nhận những thông báo này.  Nếu cảm thấy mình đang gặp trường hợp như vậy, bạn có thể gửi cho Chủ sở hữu tài khoản của mình bài viết này.  Nếu không chắc ai là Chủ sở hữu tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với support@crowdtangle.com.  

6)  Làm cách nào để xóa một người dùng khỏi tài khoản hoặc dashboard của chúng tôi?

Chỉ có Chủ sở hữu tài khoản mới xóa được một người khỏi tài khoản.  Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xóa người dùng tại đây.  Nếu không có Chủ sở hữu tài khoản hoặc không biết họ là ai, bạn có thể liên hệ với support@crowdtangle.com để được trợ giúp.

Did this answer your question?