Bảng thành tích là gì?

Với Bảng thành tích, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của một Trang cá nhân, Trang hoặc tài khoản hay một nhóm Trang cá nhân/Trang/tài khoản trong Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu trong một khoảng thời gian đã định. Tính năng này hữu ích khi bạn cần báo cáo về Trang cá nhân, trang hoặc tài khoản của bạn theo nhóm, theo dõi các đối tác liên kết và phân tích cạnh tranh.  

“Chúng tôi đã đặt một Dashboard hiển thị bảng thành tích của tất cả các trang và tin bài có hiệu quả cao nhất làm màn hình mới trong phòng tin tức của mình, để từ đó luôn chú trọng vào việc thu thập đầy đủ dữ liệu.”

-Hannah Monderkamp, Chuyên viên phân tích mạng xã hội của Rheinische Post 

Tại sao tôi cần dùng bảng thành tích?

  • Để phân tích hiệu quả của tất cả các trang, Trang cá nhân hoặc tài khoản cùng một lúc.
  • Để theo dõi hiệu quả của bạn so với đối thủ.
  • Để xác định đối tượng dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn để học hỏi từ nội dung của họ.
  • Để theo dõi hiệu quả của nội dung có thương hiệu và xác định các đối tác đăng chéo mới.

 

Cập nhật gần đây

17/4/2018: Giờ đây, bạn có thể theo dõi hiệu quả của nội dung có thương hiệu trong Bảng thành tích

1/2/2018:  Dashboard về Facebook giờ đã có bảng thành tích tương tác cho phép bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc.
 
 

Làm cách nào để sử dụng Bảng thành tích?

“Công cụ này đúng là vô cùng thích hợp để xem hiệu quả hoạt động của trang và đối thủ của chúng tôi trên các cộng đồng lớn và trên nhiều nền tảng.”

- Allison Rockey, Giám đốc chương trình của Vox

Tổng quan

Bạn có thể tìm thấy Bảng thành tích trong Danh sáchNội dung tìm kiếm đã lưu.  Trước khi bắt đầu dùng Bảng thành tích, hãy đảm bảo là bạn đã có Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu gồm tất cả các Trang cá nhân, trang, nhóm hoặc tài khoản mà bạn muốn theo dõi trong Bảng thành tích của mình.


Các đối tác thường sử dụng Bảng thành tích cùng một Danh sách đối tác liên kết, các Danh sách đối thủ, và Nội dung tìm kiếm đã lưu cho sự kiện hiện tại và sắp tới.
 

Dữ liệu trên Bảng thành tích

Bảng thành tích có thể theo dõi các số liệu sau:

  • Dữ liệu về hoạt động tương tác
  • Số Bài viết hoặc Tweet trung bình mỗi ngày
  • Số người theo dõi/lượt thích Trang
  • Tốc độ tăng trưởng
  • Dữ liệu về lượt xem video (chỉ dành cho Facebook và Instagram)

Mẹo chuyên nghiệp: Bảng thành tích cung cấp thông tin tương tự như biểu đồ Intelligence, nhưng không giới hạn ở 10 Trang cá nhân, trang hoặc tài khoản.  

Bảng thành tích cũng sẽ xếp hạng hiệu quả của từng Trang cá nhân, Trang hoặc tài khoản trong Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu, cho bạn thấy hiệu quả trung bình của nhóm các Trang cá nhân/trang/tài khoản trên Danh sách cũng như số liệu chia nhỏ về hiệu quả của từng đối tượng.  

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng bộ lọc Page Size (Quy mô trang) ở phía đầu Bảng thành tích để thu hẹp bảng lại, chỉ hiển thị các Trang cá nhân, Trang hoặc tài khoản có quy mô tương tự như đối tượng của bạn.  Hãy dùng tính năng này để có được số liệu cạnh tranh chọn lọc hơn

Khi di chuột qua các số liệu về hiệu quả trên bảng thành tích, bạn sẽ xem được các thông tin bổ sung:

 

Nội dung video

Bảng thành tích là cách duy nhất để xem dữ liệu cạnh tranh về lượt xem video trên các Trang cá nhân, Trang Facebook hoặc tài khoản Instagram.  Dữ liệu video tách biệt giữa video sở hữu (video được đăng trực tiếp trên trang hoặc tài khoản) và video được chia sẻ (video được chia sẻ từ trang hoặc tài khoản khác).  Bảng thành tích về Facebook cũng sẽ tách biệt dữ liệu video truyền thống với dữ liệu từ Facebook Live.

 

Nội dung có thương hiệu

Bạn cũng có thể thiết lập Bảng thành tích trong dashboard về Facebook để theo dõi hiệu quả của nội dung có thương hiệu công khai và không nhắm mục tiêu trên các trang trong một  Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm.  Bạn có thể dùng cách này để so sánh hiệu quả của nội dung có thương hiệu của mình với đối thủ và xác định những đối tác đăng chéo tiềm năng. 

Mẹo chuyên nghiệp:  Để xác định những đối tác đăng chéo tiềm năng, hãy tạo Nội dung tìm kiếm đã lưu trong Dashboard về Facebook, nội dung này Tìm kiếm URL cơ sở của bài viết công khai bạn đăng.  Cách làm này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ bài viết nào của mình đã được chia sẻ bởi các Trang khác mà CrowdTangle theo dõi.  Sau đó, bạn có thể tạo Bảng thành tích về nội dung có thương hiệu để biết được những nhà phát hành thành công nhất đang chia sẻ nội dung của bạn.
 

Các loại Bảng thành tích

Bảng thành tích về tất cả bài viết:  Các bảng loại này sẽ theo dõi tất cả những thông tin nêu trên

Bảng thành tích về hoạt động tương tác (Chỉ dành cho Facebook): Những bảng thành tích này sẽ theo dõi cụ thể các dữ liệu về lượt bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc cho trang hoặc nhóm trên Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu.

Bảng thành tích về nội dung có thương hiệu:  Các bảng thành tích này sẽ cung cấp cụ thể dữ liệu về bài viết hoặc tweet công khai và không nhắm mục tiêu của mỗi trang hoặc tài khoản.

Bảng thành tích về video sở hữu (Chỉ dành cho Facebook và Instagram): Những bảng thành tích này sẽ hiển thị dữ liệu cụ thể về các video được đăng trực tiếp trên trang hoặc tài khoản trong Bảng thành tích.  Bảng này không bao gồm các video được chia sẻ từ trang web hoặc tài khoản khác.

Bảng thành tích về video được chia sẻ (Chỉ dành cho Facebook và Instagram): Những bảng thành tích này sẽ hiển thị dữ liệu cụ thể về các video được chia sẻ từ trang hoặc tài khoản khác.  Bảng này không bao gồm các video được đăng trực tiếp trên trang hoặc tài khoản.

Bảng thành tích về tất cả danh sách:  Khi xây dựng Bảng thành tích từ trang Tất cả Danh sách, chúng tôi sẽ xếp hạng từng Danh sách của bạn theo dữ liệu tổng hợp về hoạt động tương tác trên tất cả các trang hoặc tài khoản trong Danh sách.

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng thành tích về hoạt động tương tác để tìm những đối thủ trong lĩnh vực của bạn đặc biệt xuất sắc trong việc khuyến khích bình luận và chia sẻ.  Hãy tạo một Danh sách gồm những trang hàng đầu này và dùng dòng bài viết để nghiên cứu chiến lược nội dung của họ

 

Xuất dữ liệu trên Bảng thành tích

Khi nhấp vào biểu tượng đám mây ở đầu Bảng thành tích, bạn sẽ nhận được dữ liệu trên Bảng thành tích dưới dạng file csv.

Live Display

Bạn tạo được cột bảng thành tích trong Live Display.  Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viếtnày.
 

Thông báo về Bảng thành tích

Bảng thành tích cũng chuyển được thành thông báo qua email.  

Bạn có thể tìm thấy các bảng này bằng cách truy cập phần thông báo của Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu.  Hoặc bạn cũng có thể thiết lập các bảng này trong phần thông báo chung ở đầu Dashboard của mình.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể thiết lập để trực tiếp nhận dữ liệu trên Bảng thành tích dưới dạng báo cáo Excel qua email trong phần "Advanced Options" (Tùy chọn nâng cao)

Bạn có câu hỏi? Bạn muốn phản hồi? Hãy gửi email tới support@crowdtangle.com

Đào tạo: Hãy đăng ký khóa học Blueprint của chúng tôi!

Did this answer your question?