Danh sách là gì?

Danh sách là tập hợp các Trang, Nhóm, tài khoản hoặc chuyên mục Reddit cụ thể.  Sau khi đã thiết lập một danh sách, bạn có thể dùng danh sách đó để hiển thị nội dung hoặc tiến hành phân tích trong CrowdTangle.

“Quả không uổng công chúng tôi dành thời gian xây dựng các danh sách đó để những nhà sản xuất nội dung trên thị trường có ngay dashboard hoàn chỉnh, thấy ngay các lợi ích và lập tức bắt đầu dùng công cụ này.”

Eliza Buzzacott Speer, Nhà sản xuất trên mạng xã hội của Australian Broadcasting Corporation

Tại sao tôi nên sử dụng danh sách?

 • Nếu bạn muốn theo dõi nội dung từ Trang hoặc Tài khoản cụ thể của bạn
 • Nếu bạn muốn theo dõi nội dung trong ngành
 • Nếu bạn muốn so sánh hiệu quả của mình với đối thủ
 • Nếu bạn muốn nhận thông báo khi nội dung cụ thể đang có hiệu quả cao hoặc thấp
 • Để theo dõi tin tức địa phương
 • Nếu bạn muốn thiết lập Live Display
 • Để tạo Danh sách tùy chỉnh có sẵn cho toàn bộ Tài khoản của bạn trong phần Explore (Khám phá) 

 

Cập nhật gần đây:

 

Làm cách nào để sử dụng Danh sách?


 “Từ khía cạnh biên tập, tin bài xuất hiện nhanh hơn trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí hơn cả điện báo. Nếu đã thiết lập chuẩn xác danh sách CrowdTangle, bạn sẽ tìm được tin bài trước bất kỳ ai.”

Esra Dogramaci, Biên tập viên cấp cao của Deutsche Welle


Tạo Danh sách

Bạn có thể thêm Danh sách vào dashboard bằng 4 cách:

 • Qua phần Explore (Khám phá)
 • Tạo Danh sách tùy chỉnh
 • Tải lên hàng loạt
 • Nhập Danh sách

 

Phần Explore (Khám phá)

Mỗi dashboard lại có phần Explore (Khám phá) với hàng tá Danh sách do đội ngũ CrowdTangle hoặc Chủ sở hữu tài khoản của bạn tạo ra.  Một số Danh sách dành riêng cho sự kiện, một số khác lại chuyên biệt theo khu vực hoặc chủ đề.  Các danh sách này khác nhau tùy theo nền tảng dùng để thiết lập dashboard.  Sau khi tìm thấy danh sách mình muốn dùng, bạn có thể nhấp vào Add (Thêm), từ đó sao chép danh sách này vào danh sách của riêng bạn.
 

Phần Explore (Khám phá) sẽ cho bạn biết số Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit đang có trong Danh sách và thời điểm cập nhật gần nhất.  Sau khi thêm Danh sách đó vào Danh sách của riêng mình, bạn có thể nhấp vào tên Danh sách ở bên trái màn hình rồi xem hoặc điều chỉnh các Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit trong đó bằng cách nhấp vào tab "Manage" (Quản lý).  Các danh sách trong phần Explore (Khám phá) mà bạn đã đánh dấu cũng sẽ tự động cập nhật mỗi khi CrowdTangle cập nhật.

Từ đó, bạn có thể sử dụng phần View Pages/Accounts (Xem trang/tài khoản) để xem Trang/tài khoản nào đã có trong Danh sách hoặc để xóa các Trang/tài khoản cụ thể khỏi Danh sách.  Bạn cũng có thể thêm Trang/tài khoản khác vào Danh sách để tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình.
 

Tạo Danh sách tùy chỉnh

Bạn có thể tạo một danh sách hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách nhấp vào "Create List" (Tạo danh sách) trong phần List (Danh sách) của thanh điều hướng bên.

Từ đó, bạn sẽ được chuyển tới thanh tìm kiếm Add Pages/accounts/subreddits (Thêm Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit).  Thanh tìm kiếm này tìm kiếm trên nền tảng dùng để thiết lập dashboard (Facebook, Instagram, Twitter hoặc Reddit), chứ không phải cơ sở dữ liệu của CrowdTangle.  Nếu bạn thêm Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit mà CrowdTangle chưa theo dõi trước đó vào một trong các Danh sách của mình, thì Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit đó sẽ được thêm vĩnh viễn vào cơ sở dữ liệu của CrowdTangle cho mọi người.  Bạn có thể thêm bao nhiêu Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit tùy thích vào Danh sách của mình.  Mỗi lần bạn thêm một Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit, CrowdTangle cũng sẽ đề xuất các Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit tương tự.
 

Chủ sở hữu tài khoản có thể đăng Danh sách đã tạo trong Dashboard thuộc Tài khoản của họ lên phần Explore (Khám phá) trong Manage (Quản lý) ---> Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).  Tất cả mọi người trong Tài khoản đều sẽ dùng được các Danh sách này trong phần Explore (Khám phá), Đồ thị Intelligence và Nội dung tìm kiếm đã lưu.
 

Mẹo: Để đưa được vào đồ thị Intelligence, Trang, tài khoản hoặc chuyên mục Reddit phải có mặt trong ít nhất 1 danh sách thuộc 1 trong các dashboard mà bạn truy cập được.

Tải lên hàng loạt

Bạn cũng có thể thêm hàng loạt Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit vào danh sách hiện có, thay vì thêm lần lượt.  Để làm vậy, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của CrowdTangle:

Từ đó, bạn có thể tải file .csv mẫu xuống, trong đó có 2 cột: 1 cột chứa tên Danh sách bạn đang thêm vào, 1 cột chứa Trang/tài khoản/chuyên mục Reddit bạn đang thêm.  Sau khi đã điền mẫu này, hãy lưu và tải file đó lên CrowdTangle.  Mặc dù quá trình tải lên hàng loạt thường rất nhanh, các file .csv lớn thường cần vài giờ để hoàn tất tải lên.
 

Nhập Danh sách

Bạn cũng có thể nhập Danh sách từ các dashboard khác mà mình truy cập được.  Để nhập Danh sách từ dashboard khác của bạn, hãy bắt đầu bằng cách đi tới Danh sách All Pages (Tất cả các trang) ở trên cùng trong số các Danh sách của bạn.

Từ đó, hãy nhấp vào tab "Manage" (Quản lý) rồi chọn "Import List" (Nhập danh sách).  Bạn sẽ có thể chọn danh sách từ dashboard bất kỳ của mình để nhập làm danh sách mới hoặc thêm vào danh sách hiện có trong dashboard hiện tại của bạn.

 

Chỉnh sửa Danh sách hiện có

Sau khi Danh sách đã được tạo, bất kỳ ai có đặc quyền Người dùng toàn bộ Dashboard đều có thể chỉnh sửa Danh sách đó.  Để chỉnh sửa Danh sách hiện có, bạn chỉ cần nhấp vào tên Danh sách trong phần List (Danh sách) ở bên trái màn hình.  Sau đó, nhấp vào "Manage" (Quản lý).

 

Xem trang

Tại phần View Pages (Xem trang), bạn có thể xem tất cả các Trang/Tài khoản hiện tại trong Danh sách.  Từ đây bạn cũng có thể làm 3 việc khác:
 

Xem lịch sử: Tùy chọn này sẽ gửi cho bạn file csv từ CrowdTangle gồm lịch sử đăng của Trang/Tài khoản đó trong 3 tháng gần nhất
 
Chỉnh sửa chi tiết:  Tùy chọn này cho phép bạn xem Danh sách chứa Trang/Tài khoản cụ thể này.  Từ đây, bạn có thể gỡ Trang/Tài khoản khỏi Danh sách cụ thể hoặc thậm chí là thêm Trang/Tài khoản vào một Danh sách hiện có khác.
 
Xóa: Bạn có thể gỡ Trang/Tài khoản khỏi chỉ riêng Danh sách này hoặc tất cả Danh sách trong Dashboard này.
 

Thêm trang

Trong phần này, bạn có thể thêm Trang/Tài khoản mới vào Danh sách.  Thanh Tìm kiếm này tự quay về chính nền tảng (Facebook, Instagram, v.v.) chứ không phải cơ sở dữ liệu của riêng CrowdTangle.  Bất kỳ Trang/Tài khoản nào bạn thêm ở đây cũng sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu của CrowdTangle nếu chưa có ở đó.
 

Cài đặt nâng cao

Loại trừ bài viết: Bạn có thể dùng tùy chọn này để tự động loại trừ bất kỳ bài viết nào chứa từ khóa hoặc URL cụ thể từ dòng bài viết của Danh sách này.

Dữ liệu trong quá khứ: Tùy chọn này sẽ gửi bạn file csv gồm bài viết của mọi Trang/Tài khoản trong Danh sách này trong vòng 3 tháng vừa qua.

 

Tab Posts (Bài viết)

Trong tab Posts (Bài viết), bạn có thể xem nội dung từ các nguồn trong Danh sách của bạn và phân tích hiệu quả của các nội dung đó. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
 

Tab Leaderboard (Bảng thành tích)

Tab Leaderboard (Bảng thành tích) cho phép bạn xếp hạng hiệu quả từng Trang, Nhóm, tài khoản hoặc chuyên mục Reddit trong Danh sách. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
 

Tab Notifications (Thông báo)

Tại tab Notifications (Thông báo), bạn có thể tạo nhiều loại email và/hoặc thông báo qua Slack dựa trên Danh sách.  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Bạn có câu hỏi? Bạn muốn phản hồi? Hãy gửi email tới support@crowdtangle.com

Đào tạo: Hãy đăng ký khóa học Blueprint của chúng tôi!

Did this answer your question?