Nội dung tìm kiếm đã lưu là gì?

Với Nội dung tìm kiếm đã lưu, bạn có thể khám phá những nội dung chứa các từ, cụm từ, tên, URL hoặc hashtag cụ thể trên một số hoặc toàn bộ nội dung thuộc cơ sở dữ liệu của CrowdTangle.  Khác với Danh sách, Nội dung tìm kiếm đã lưu không nhất thiết bị giới hạn ở một số Trang hoặc tài khoản cụ thể và còn có thể dùng để phát hiện những nguồn nội dung mới hoặc thậm chí là lưu lượng truy cập giới thiệu.

Tại sao tôi cần dùng Nội dung tìm kiếm đã lưu?

  • Để theo dõi tin tức về một sự kiện hoặc cuộc bầu cử cụ thể
  • Để theo dõi tin tức về nhân tài hoặc vận động viên của bạn
  • Để xác định lưu lượng truy cập giới thiệu và các đối tác Nội dung có thương hiệu tiềm năng
  • Để theo dõi việc sử dụng những hashtag cụ thể

 

Cập nhật gần đây

28/6/2018:  Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm tin mới trên dashboard về Facebook bằng bộ lọc Breaking News (Tin mới) trong menu thả xuống "More" (Thêm).
 

Làm cách nào để sử dụng Nội dung tìm kiếm đã lưu?

 

Tạo Nội dung tìm kiếm đã lưu

Để tạo Nội dung tìm kiếm đã lưu, hãy nhấp vào "New Search" (Nội dung tìm kiếm mới) trong phần "Saved Search" (Nội dung tìm kiếm đã lưu) ở thanh điều hướng bên trái.
 

Đối với những Nội dung tìm kiếm đơn giản, bạn có thể trực tiếp nhập cụm từ tìm kiếm vào thanh Tìm kiếm.  Bạn không cần thêm dấu ngoặc kép vào các cụm từ, nhưng nếu muốn tìm kiếm nhiều cụm từ thì bạn có thể dùng dấu phẩy để thay cho từ HOẶC.
 

Trong ví dụ bên trên, CrowdTangle sẽ tìm kiếm bất kỳ bài viết nào có cụm từ "Facebook Live" hoặc từ Instagram.  CrowdTangle sẽ tìm kiếm nội dung trên toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình.  Ví dụ: trên một dashboard về Facebook, CrowdTangle sẽ tìm kiếm nội dung từ mọi Trang hoặc trang cá nhân đang được theo dõi để tìm các bài viết khớp với tiêu chí của bạn.  Nội dung từ các Trang hoặc tài khoản không thuộc cơ sở dữ liệu của CrowdTangle sẽ không hiển thị trong Nội dung tìm kiếm.
 

Khi nhấp vào "More Search Options" (Tùy chọn tìm kiếm khác), các trường khác sẽ hiện ra để phục vụ những truy vấn phức tạp hơn:
 

All of these words (Tất cả những từ này):  Công cụ Tìm kiếm sẽ chỉ tìm những bài viết có cụm từ ở đây.  Ví dụ: Khi bạn thêm từ "Video", kết quả tìm kiếm sẽ đưa ra mọi bài viết chứa cả "Facebook Live" và Video hoặc cả Instagram và Video.
 

None of these words (Không có những từ này):  Kết quả tìm kiếm không bao gồm các bài viết có bất kỳ từ hoặc cụm từ nào trong phần này.  Chẳng hạn, khi bạn thêm từ "Video" tại đây, các kết quả thu được sẽ là bài viết chứa "Facebook Live" hoặc Instagram mà không có từ "Video".
 

Remove Page(s) whose name includes this word or phrase (Loại bỏ các Trang có tên chứa từ hoặc cụm từ này):  Trường này cũng tương tự như trường "None of these words" (Không có những từ này) nhưng CrowdTangle sẽ chỉ loại trừ nội dung từ các Trang/tài khoản có tên chứa bất kỳ từ hoặc cụm từ nào tại đây.  Trường này thường được dùng để loại trừ nội dung của chính bạn khỏi kết quả tìm kiếm.
 

Nếu chỉ muốn tìm kiếm trên các Trang hoặc tài khoản thuộc Danh sách cụ thể (hoặc loại trừ nội dung từ Trang hoặc tài khoản thuộc một  Danh sách), bạn có thể sử dụng trường này.  Đây là cách thường dùng để tìm kiếm trên hoặc loại trừ nội dung của Trang/tài khoản thuộc một tổ chức.  Phương pháp này cũng đặc biệt thuận tiện để tìm kiếm lưu lượng truy cập giới thiệu (xem bên dưới).
 

Sau khi đã thiết lập tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm 1 lần bằng cách nhấp vào nút Search (Tìm kiếm) màu xanh dương hoặc lưu nội dung tìm kiếm bằng cách nhấp vào nút Save Search (Lưu nội dung tìm kiếm).  Bạn có thể xem lại Nội dung tìm kiếm đã lưu vào lúc khác và kéo nội dung này vào Live Display.
  

Sau khi lưu nội dung tìm kiếm, bạn có thể chỉnh sửa nội dung tìm kiếm để thêm các truy vấn khác nhằm tìm kiếm phức tạp hơn:
 

Tab Posts (Bài viết)
Kết quả tìm kiếm của bạn sẽ hiển thị trong tab Posts (Bài viết).  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

 
Tab Leaderboard (Bảng thành tích)
Tab Leaderboard (Bảng thành tích) tạo điều kiện cho bạn so sánh hiệu quả của các Trang/tài khoản có nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.  Bảng thành tích dành cho kết quả tìm kiếm sẽ chỉ tính đến hiệu quả của những thông tin cụ thể khớp với truy vấn tìm kiếm.  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
 

Tab Notifications (Thông báo)
Tại tab Notifications (Thông báo), bạn có thể tạo nhiều loại email và/hoặc thông báo qua Slack dựa trên Nội dung tìm kiếm.  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
 

Các loại tìm kiếm phổ biến

Nhân tài/Vận động viên:  Các nhà phát hành trong ngành Giải trí và Thể thao thường dùng công cụ Tìm kiếm để theo dõi tin tức về nhân tài hoặc vận động viên của họ bằng cách thiết lập để tìm kiếm tên của những người này.  
 

Tin bài tại địa phương:  Khi thiết lập Nội dung tìm kiếm đã lưu chứa tên của nhân vật quan trọng tại địa phương, tên của tỉnh/thành phố hoặc quận/huyện tại khu vực của mình, bạn sẽ luôn cập nhật được những tin bài mới.    

Lưu lượng truy cập giới thiệu:  Khi bài viết được chia sẻ lên Facebook, Instagram hoặc Twitter, URL cơ sở của ấn phẩm đó sẽ được thêm vào bài viết.  Khi tìm kiếm URL cơ sở của ấn phẩm mà mình đăng, bạn sẽ thấy những người đã và đang chia sẻ nội dung của bạn.  Nhớ loại trừ Danh sách gồm nội dung của chính bạn khỏi truy vấn Tìm kiếm.

Theo dõi bầu cử:  Bạn có thể theo dõi tin tức bầu cử bằng cách thiết lập để tìm kiếm các ứng viên.  Hãy dùng tính năng này để so sánh tin bài của bạn với đối thủ hoặc để luôn cập nhật những tin bài nóng hổi nhất.  Những Nội dung tìm kiếm này có thể được đặt vào Live Display về Bầu cử bằng cách tạo một cột Dòng bài viết.
 

Theo dõi các sự kiện khác:  Bạn có thể theo dõi tin tức về các sự kiện cụ thể bằng cách thiết lập để tìm kiếm tên của sự kiện.  Nếu bạn muốn dùng tab Leaderboard (Bảng thành tích) để so sánh tin bài của mình với đối thủ, hãy cân nhắc việc giới hạn tìm kiếm dựa trên một  Danh sách gồm đối thủ cũng như các Trang/tài khoản của bạn.
 

Hashtag:  Bạn có thể tìm kiếm các bài viết chứa hashtag cụ thể trong cơ sở dữ liệu của CrowdTangle.  Lưu ý: kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị nội dung từ các Trang hoặc tài khoản trong cơ sở dữ liệu của CrowdTangle. CrowdTangle không thể cho bạn biết mức độ thịnh hành của một hashtag cụ thể đối với các tài khoản riêng tư.
 

Câu hỏi thường gặp:

H: Tại sao có những bài viết không xuất hiện trong Nội dung tìm kiếm của tôi?
Đ:
Nội dung tìm kiếm đã lưu của CrowdTangle chỉ hiển thị nội dung từ Trang/tài khoản trong cơ sở dữ liệu của CrowdTangle.  Nếu có Tweet hoặc Bài viết bị thiếu, hãy thử thêm những Trang/tài khoản đó vào một trong các Danh sách của bạn.  Đợi khoảng 30 phút rồi thử lại.  Đến khi đó, nội dung từ các Trang/tài khoản này sẽ xuất hiện trong Nội dung tìm kiếm của bạn.

H: Tôi có thể lọc nội dung theo vị trí không?
Đ:
CrowdTangle hiện chưa có tính năng gắn thẻ địa lý cho nội dung nhưng bạn có thể tạo Danh sách địa phương gồm các Trang/tài khoản của tổ chức, nhân vật, trường học, v.v. tại địa phương rồi giới hạn Nội dung tìm kiếm theo Danh sách đó.

Bạn có câu hỏi? Bạn muốn phản hồi? Hãy gửi email tới support@crowdtangle.com

Đào tạo: Hãy đăng ký khóa học Blueprint của chúng tôi!

Did this answer your question?