All Collections
Thai
การดูแลบัญชีผู้ใช้: การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง
การดูแลบัญชีผู้ใช้: การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง
T
Written by Tess
Updated over a week ago

ประเภทของผู้ใช้:

CrowdTangle มีผู้ใช้อยู่สี่ประเภท ได้แก่ Account Owners (เจ้าของบัญชีผู้ใช้), Team Owners (เจ้าของทีม), Dashboard Users (ผู้ใช้แดชบอร์ด), และ Read-Only Users (ผู้ใช้ประเภทอ่านได้อย่างเดียว)  สิ่งที่ผู้ใช้แต่ละประเภทสามารถทำได้จะอธิบายตามแผนภาพด้านล่างนี้

 


โปรดทราบว่าสิทธิ์การอนุญาตของผู้ใช้ทางด้านซ้ายของแผนภาพจะรวมสิทธิ์ของผู้ใช้ทางด้านขวาด้วย  ผู้ใช้แดชบอร์ดจะสามารถทำทุกอย่างที่ผู้ใช้ประเภทอ่านได้อย่างเดียวทำได้ เจ้าของทีมจะทำทุกอย่างที่ผู้ใช้สองประเภทที่กล่าวมาแล้วทำได้ เป็นต้น
​ 

CrowdTangle ไม่ได้จำกัดจำนวนเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณสามารถมีได้ (เช่นเดียวกับจำนวนเจ้าของทีมที่ทีมหนึ่งจะมีได้)  หากบัญชีผู้ใช้ของคุณยังไม่มีเจ้าของบัญชีผู้ใช้ โปรดส่งอีเมลถึงทีมบัญชีผู้ใช้ CrowdTangle หรือติดต่อที่ support@crowdtangle.com

  

การอนุญาตให้เข้าใช้ CrowdTangle:

เมื่อองค์กรของคุณมีบัญชีผู้ใช้ CrowdTangle แล้ว คุณจะสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณได้มากเท่าที่คุณต้องการ  โดย CrowdTangle มีหลายวิธีให้คุณได้เลือกทำได้ดังนี้

  • คำเชิญแดชบอร์ด

  • รหัสผ่านของแดชบอร์ด

  • การเชิญระดับบัญชีผู้ใช้

  • หน้ารับสมัครขององค์กร (โดเมน)

หมายเหตุ: การมอบสิทธิ์การเข้าถึง CrowdTangle แก่บุคคลนอกองค์กรถือเป็นการขัดต่อข้อกำหนดในการให้บริการ
   

คำเชิญแดชบอร์ด:

 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ เจ้าของทีม และผู้ใช้แดชบอร์ดสามารถเชิญคนลงมาในแดชบอร์ดได้  หากผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ CrowdTangle อยู่แล้ว ระบบจะเพิ่มแดชบอร์ดลงในรายชื่อแดชบอร์ดหลัก  แต่หากผู้ใช้ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ CrowdTangle จะมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ในขั้นตอนนี้
​ 

คุณสามารถส่งคำเชิญแดชบอร์ดได้จากภายในแดชบอร์ดโดยคลิกบนไอคอนรูปเฟือง (ขวาบน) หรือเลือก "Invite People" (เชิญผู้คน)
​  

 
หรือเลือก "User Management" (การจัดการผู้ใช้) จากนั้นเลือก "Invite People"
​  

 
แผง Invite People จะมีตัวเลือกหลายรายการดังนี้
​ 

Add Email Addresses (เพิ่มอีเมล):  คุณสามารถส่งคำเชิญออกไปพร้อมกันได้หลายรายการโดยการคั่นแต่ละอีเมลด้วยเครื่องหมายจุลภาค  โปรดทราบว่าผู้ใช้ CrowdTangle จะใช้บัญชีผู้ใช้ Facebook ในการระบุตัวตน  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชิญคนที่มีอีเมลเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Facebook
​ 

User (ประเภทผู้ใช้): คุณสามารถตั้งผู้ได้รับเชิญให้เป็นผู้ใช้แดชบอร์ดเต็มรูปแบบหรือเป็นผู้ใช้ประเภทอ่านได้เท่านั้น  (ดูด้านบน)
​ 

Add to Team (เพิ่มลงในทีม): ตัวเลือกนี้จะมีให้เฉพาะเจ้าของบัญชีผู้ใช้และเจ้าของทีมเท่านั้น   คุณสามารถเชิญผู้ใช้ลงในทีมได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นการให้สิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดหลายรายการได้พร้อมกัน
​ 

เมื่อส่งคำเชิญแล้ว ผู้ได้รับเชิญจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันจาก CrowdTangle  ผู้ได้รับเชิญต้องคลิกลิงก์ยืนยันเพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับเชิญ  คุณจึงควรติดต่อผู้ได้รับเชิญเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจะได้รับอีเมล

 

รหัสผ่านของแดชบอร์ด

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มตนเองลงในแดชบอร์ดของคุณได้ผ่านทาง URL แดชบอร์ดและรหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านอ่านได้อย่างเดียวที่คุณให้  รหัสผ่านเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Dashboard Settings (การตั้งค่าแดชบอร์ด) ดังนี้

 
แต่ละแดชบอร์ดจะมีสองรหัสผ่าน รหัสหนึ่งจะมอบสิทธิ์การอนุญาตผู้ใช้แดชบอร์ดเต็มรูปแบบ ส่วนอีกรหัสจะมอบสิทธิ์การอนุญาตแบบอ่านได้อย่างเดียว  โดยระบบจะตั้งค่ารหัสผ่านดังกล่าวแบบสุ่มให้สำหรับแต่ละแดชบอร์ดซึ่งผู้ใช้แดชบอร์ดทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้
​  

การเพิ่มตัวผู้ใช้เองลงในแดชบอร์ดมีสามขั้นตอนดังนี้
​ 

  • ผู้ใช้ป้อน URL ของแดชบอร์ดลงในเบราว์เซอร์

  • จากนั้นระบบจะขอให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของตนเอง

  • ผู้ใช้จะระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้หรือสำหรับอ่านได้อย่างเดียวให้กับแดชบอร์ด

ซึ่งวิธีนี้มักเป็นวิธีที่พาร์ทเนอร์ต่างๆ ใช้เพื่ออนุญาตให้พนักงานใหม่จัดการสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดของตนเอง

  

การเชิญระดับบัญชีผู้ใช้

เจ้าของบัญชีผู้ใช้จะสามารถเลือกเชิญผู้ใช้ลงในแดชบอร์ดทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้ได้ในคราวเดียวในส่วนผู้ใช้ ของ Account Settings (การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้) ดังนี้
​ 

 
สามารถเชิญผู้ใช้เป้นผู้ใช้หรือเป็นเจ้าของได้ดังนี้
​ 

 
เช่นเดียวกับคำเชิญอื่นๆ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลจาก CrowdTangle พร้อมลิงก์ที่ผู้ใช้ต้องคลิกเพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอน
​ 

หน้ารับสมัครขององค์กร (โดเมน):

  

 

บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีจะมีหน้ารับสมัครขององค์กรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน CrowdTangle ด้วยตนเองได้  ส่วน “โดเมนที่ได้รับการอนุมัติ” ของการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถไวท์ลิสต์โดเมนอีเมลบางโดเมนเพื่อควบคุมคนที่สามารถใช้หน้ารับสมัครของคุณได้  โปรดทราบว่าโดเมนที่ตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ส่วนนี้คือโดเมนระดับบัญชีผู้ใช้ (ดูด้านล่าง)  
​  

  

เมื่อผู้ใช้รายใหม่พยายามสมัครใช้ CrowdTangle ด้วยหน้ารับสมัครขององค์กรของบัญชีผู้ใช้คุณ จะเกิดสามสิ่งต่อไปนี้
​ 

หากโดเมนอีเมลของผู้ใช้ตรงกับโดเมนระดับบัญชีผู้ใช้:  ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน  เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้จะมีสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว
​ 

หากโดเมนอีเมลของผู้ใช้ตรงกับโดเมนระดับทีม:  ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน  เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ลงในทีมที่เชื่อมโยงกับโดเมนอีเมล และผู้ใช้จะมีสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงกับทีมนั้น
​ 

หากโดเมนอีเมลของผู้ใช้ไม่ตรงกับโดเมนบัญชีผู้ใดๆ เลย: ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดบนหน้าดังนี้
​ 

Did this answer your question?