All Collections
Thai
Notifications (การแจ้งเตือน)
Notifications (การแจ้งเตือน)
T
Written by Tess
Updated over a week ago

Notifications คืออะไร

Notifications คือวิธีที่แดชบอร์ดของ CrowdTangle Dashboard ใช้ส่งข้อมูลสำคัญถึงคุณหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณผ่านทางอีเมลหรือ Slack
​ 

ฉันจะใช้ Notifications เมื่อไหร่

 • เมื่อคุณต้องการทราบว่าโพสต์ที่สร้างมูลค่าเกินคาดได้สูงสุดของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรในแต่ละสัปดาห์

 • เมื่อคุณต้องการให้มีการส่งข้อมูลของ Leaderboard ถึงทีมงานของคุณก่อนการตรวจสอบการดำเนินงานประจำเดือน

 • เมื่อคุณต้องการระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงในแบบเรียลไทม์

 • เมื่อคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีอินฟลูเอ็นเซอร์เชื่อมโยงกับเนื้อหาของคุณ

ฉันจะใช้ Notifications ได้อย่างไร

ภาพรวมของ Notifications:

คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบ Notifications ได้ในส่วน “Notification” ของ CrowdTangle ซึ่งคุณสามารถพบได้ในสองที่ ได้แก่ ในแท็บ “Notifications” ของ List หรือ Saved Search หรือในส่วน “Notifications” รวมบนแถบนำทางด้านซ้ายมือ  
​ 

Notifications อาจมาได้ทั้งในรูปแบบอีเมล หรือข้อความไปที่ช่องทาง Slack ในบางกรณี  คุณสามารถเชื่อมโยงการแจ้งเตือนแต่ละรูปแบบกับ Lists หรือ Saved Searches เฉพาะ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับแดชบอร์ดเฉพาะด้วยเช่นกัน โดย Notifications ที่สร้างจากแท็บ “Notifications” ของ List หรือ Search จะแท็กไปยัง List หรือ Search นั้นโดยอัตโนมัติ  ขณะที่ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ให้ Notifications ที่สร้างจากส่วน “Notifications” รวมไม่เชื่อมโยงกับ List หรือ Search ใดๆ  และโปรดทราบว่าคุณสามารถดึงการแจ้งเตือนได้จากแพลตฟอร์มเพียงคราวละแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น  

การแจ้งเตือนทางอีเมลจะส่งจาก feedback@crowdtangle.com  บางองค์กรจึงอาจต้องไวท์ลิสต์อีเมลนั้นไว้โดยเฉพาะเพื่อให้การแจ้งเตือนสามารถผ่านตัวกรองสแปมได้ โปรดติดต่อแผนก IT ของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ

หมายเหตุ - เฉพาะผู้ใช้ Dashboard เต็มรูปแบบเท่านั้นที่สามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยน Notifications ได้  ขณะที่ผู้ใช้ประเภทอ่านได้อย่างเดียวจะสามารถทำได้เพียงสมัครรับข้อมูลจาก Notifications ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทาง Slack:

ในปี 2019 เพียงคุณไปที่ Notifications ในแดชบอร์ดของคุณ จากนั้นเลือกการแจ้งเตือนไวรัลหรือการแจ้งเตือนอ้างอิง แล้วคลิก "Add to Slack" (เพิ่มไปยัง Slack) การดำเนินการนี้จะพาคุณไปยังหน้าจอให้สิทธิ์การอนุญาตของ Slack ที่คุณจะสามารถเลือก #channel ที่เหมาะสมเพื่อโพสต์ลงไป หากคุณต้องการเปลี่ยนช่องทางในภายหลัง ให้ปิดใช้งาน จากนั้นปุ่ม “”Add to Slack” จะปรากฏขึ้นอีกครั้งและคุณจะสามารถเลือก #channel อื่นได้ 

หากนี่เป็นการแจ้งเตือนใหม่ คุณจะมองไม่เห็นปุ่ม "Add to Slack" จนกว่าคุณจะคลิก "Create & Subscribe" (สร้างและสมัครรับการแจ้งเตือน)

คุณจะสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้กับการแจ้งเตือนไวรัลหรือการแจ้งเตือนอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตาม การผสานการทำงานนี้จะไม่รองรับการแจ้งเตือนข่าวสารหรือกระดานผู้นำ 

โปรดทราบว่าฟีเจอร์นี้จะมาแทนที่การผสานการทำงานของ Slack แบเก่าที่ใช้ webhooks ที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่โชคดีที่นี่คือวิธีที่ตั้งค่าง่ายกว่ามาก! 

การสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมล:

การตั้งชื่อการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนแต่ละรายการจะมีทั้งบรรทัดของชื่อและหัวเรื่อง  ขอให้คุณระบุให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อคุณต้องการตั้งชื่อ  ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการแจ้งเตือนต่างๆ ของคุณได้ง่ายขึ้นหากคุณต้องการย้อนกลับไปปรับเปลี่ยนในภายหลัง  และเช่นเดียวกัน การตั้งชื่อของบรรทัดหัวเรื่องและชื่อการของแจ้งเตือนให้ตรงกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เนื่องจากเมื่อมีคนได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล พวกเขาจะเห็นเฉพาะชื่อหัวเรื่องของอีเมล  หากชื่อของการแจ้งเตือนและบรรทัดหัวเรื่องของอีเมลไม่ตรงกัน อาจทำให้การเพิ่ม/ลบผู้คนออกจากการแจ้งเตือนหรือหัวเรื่องเป็นเรื่องยากอย่างมาก

 

การรับสมัคร/เลิกรับสมัครผู้คนของการแจ้งเตือน:  เมื่อคุณสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้ว คุณจะสามารถย้อนกลับไปและใช้ส่วน Subscriptions เพื่อเพิ่มผู้คนลงในการแจ้งเตือนนั้นๆ ได้  ซึ่งคุณสามารถเพิ่มใครก็ได้ลงในการแจ้งเตือน ไม่ว่าพวกเขาจะมีมีบัญชีผู้ใช้ CrowdTangle หรือไม่ แต่คุณต้องแจ้งให้พวกเขาทราบล่วงหน้าว่าคุณจะเพิ่มพวกเขาลงในการแจ้งเตือน!   

หากแถบเลื่อนที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลเป็นสีน้ำเงิน หมายถึงบุคคลนั้นได้รับการสมัครให้รับการแจ้งเตือน  หากแถบเลื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดจากชื่อของการแจ้งเตือนเป็นสีน้ำเงิน หมายความว่ามีการสมัครรับการแจ้งเตือนให้คุณ  การคลิกบนแถบเลื่อนใดก็ตามเพื่อทำให้แถบเลื่อนเปลี่ยนเป็นสีเทาจะเป็นการยกเลิกการสมัครรับการแจ้งเตือน

 

การกำหนดเวลาการแจ้งเตือน:  คุณต้องกำหนดเวลาของทั้งการแจ้งเตือนข่าวและ Leaderboard เพื่อส่งการแจ้งเตือนออกไปในเวลาที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ  (การแจ้งเตือนไวรัลและการแจ้งเตือนอ้างอิงจะไม่ได้รับการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า ดูด้านล่าง) คุณจะสามารถเลือกกำหนดเวลาของ Notification ให้ส่งออกไปเป็นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทยอยส่ง หรือตามเส้นเวลาที่กำหนดเอง  

การเลือก “Rolling” จะเป็นการกำหนดเวลาให้ส่ง Digest (ข่าว) ออกไปทุกสองถึงสามชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  คุณสามารถตั้งค่าให้ Notification ส่งการแจ้งเตือนออกไปทุกชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมง สี่ชั่วโมง หรือหกชั่วโมงได้  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกให้ส่ง Digest ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้หากคุณต้องการ
​ 

ประเภทของ Notifications

การแจ้งเตือนมีสี่ประเภทหลัก ดังนี้

 • Digest (ข่าว): ข่าวของ Posts ตาม Search หรือตาม List

 • Leaderboard (กระดานผู้นำ): การจัดอันดับของเพจ/บัญชีผู้ใช้ใน Search หรือ List

 • Viral Alert (การแจ้งเตือนไวรัล): แจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับโพสต์ที่สร้างมูลค่าได้เกินคาดใน Search หรือ List (สามารถผสานการทำงานกับ Slack ได้)

 • Referral Alert (การแจ้งเตือนอ้างอิง): แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเพจ/บัญชีผู้ใช้ยอดนิยมแชร์บนโพสต์ของคุณ (สามารถผสานการทำงานกับ Slack ได้) 

Digest

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง Digest

คุณสามารถใช้ Digests เพื่อส่งคอลเลกชั่นของโพสต์ตามช่วงเวลา ตัวกรองประสิทธิภาพการทำงาน และประเภทของโพสต์ให้คุณและคนในทีมของคุณ  ตัวอย่างชั้นยอดของ Digests ได้แก่

 • สุดยอดโพสต์ที่สร้างมูลค่าเกินคาด 10 รายการจากเพจ/บัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • 10 โพสต์ยอดนิยมตามการโต้ตอบรวมจาก List ของคู่แข่ง

 • ข่าวด่วนข้ามคืน

คุณสามารถปรับแต่ง Digests ได้หลากหลายวิธีดังนี้

การกำหนดเวลา: โพสต์จากหนึ่งปีก่อน

Digests คือ Notification ที่มีการกำหนดเวลา ซึ่งหมายความว่าจะมีการส่ง Digests ออกไปตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า  (ดู "Scheduling Notifications" ด้านบน)  หากคุณกำหนดเวลาให้ส่ง Digest ออกไปทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ ณ เวลาที่คุณกำหนดเอง คุณจะสามารถเลือกให้ระบบส่งโพสต์จากหนึ่งปีก่อนให้คุณได้  โดย Digests จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง กล่าวคือ ระบบจะส่งโพสต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนให้คุณ แทนที่จะเป็นการส่งโพสต์ล่าสุด  จึงเป็นการเตือนความจำที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวันครบรองเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับวงจรข่าวปัจจุบันของคุณ  

Lists และ Saved Searches

คุณต้องเชื่อมโยง Digests กับ Saved Search หรือ List อย่างน้อยหนึ่งรายการ แต่คุณก็สามารถเชื่อมโยงกับ Saved Searches และ Lists หลายรายการได้เช่นกัน  ซึ่งหากเป็นกรณีที่คุณเชื่อมโยงกับหลายรายการ Digest จะรวบรวมโพสต์จากแต่ละ Search/List และจะกำหนด Digest ที่จะส่งตามการปรับแต่งใน "Advanced Options" (ตัวเลือกขั้นสูง)
​ 

Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

ประเภทการจัดอันดับ: Digests จะกำหนดโพสต์ที่จะส่งตามประเภทการจัดอันดับที่คุณเลือก  ตัวเลือกของประเภทการจัดอันดับจะเหมือนกับของตัวกรองของประสิทธิภาพใต้แท็บ “Post” ใน Lists และ Saved Searches  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของตัวเลือกเหล่านี้ โปรดอ่านบทความข้อมูลวิเคราะห์ Posts และ Post ที่นี่

ประเภทของโพสต์ที่จะรวมไว้:  ค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้ Digest ส่งโพสต์จากทุกประเภทโพสต์ แต่คุณสามารถกำหนดให้ Digest เลือกเฉพาะโพสต์บางประเภทได้  ซึ่งรวมถึงการที่คุณจะสามารถเลือกโพสต์แบบวิดีโอบางประเภทหรือกระทั่งดูเฉพาะเนื้อหาที่มีแบรนด์ (ในแดชบอร์ดของ Facebook) ได้

จำนวนโพสต์: ค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้ Digests ส่ง 10 โพสต์ยอดนิยมตามตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณเลือกไว้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนโพสต์ได้ตามต้องการ

การโต้ตอบต่ำสุด:  ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกรองเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์การโต้ตอบขั้นต่ำได้  ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อมีการตั้งค่าประเภทการจัดอันดับของคุณเป็น “overperforming” หรือ “underperforming”

การถ่วงน้ำหนักที่กำหนดเอง: CrowdTangle ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะคำนวณคะแนนการสร้างมูลค่าได้เกินคาดอย่างไรสำหรับการแจ้งเตือนเฉพาะ  คุณสามารถเลือกลบการโต้ตอบบางประเภทออกจากคะแนนได้โดยสมบูรณ์ หรือคุณสามารถเลือกให้น้ำหนักการโต้ตอบบางอย่างมากขึ้นได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องการศึกษาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างการโต้ตอบบางประเภทได้ เช่น การกดถูกใจ ความคิดเห็น หรือการแชร์

 

Leaderboard

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างของการแจ้งเตือน Leaderboard

การแจ้งเตือน Leaderboard คือวิธีส่งข้อมูลจาก Leaderboard ไปยังบุคคลโดยตรง แทนการให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาหาข้อมูลที่แดชบอร์ด  ตัวอย่างชั้นยอดของการแจ้งเตือน Leaderboard ได้แก่

 • การจัดอันดับประสิทธิภาพการโต้ตอบของคุณและบริษัทในเครือของคุณ

 • ข้อมูลอัพเดตทางการแข่งขันรายเดือนที่จัดอันดับคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

 • การวิเคราะห์การเติบโตของตลาด

แตกต่างจากแท็บ “Leaderboard” การแจ้งเตือน Leaderboard จะเน้นที่เกณฑ์ชี้วัดตัวเดียว  เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือน คุณจะสามารถเลือกเกณฑ์ชี้วัดที่คุณต้องการส่งได้ ดังนี้

Total Interactions (การโต้ตอบทั้งหมด): ตัวเลือกนี้จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของ Leaderboards และจะจัดอันดับเพจ/บัญชีผู้ใช้ใน List หรือ Search ตามการโต้ตอบต่างๆ มากมายที่เนื้อหาได้รับในช่วงเวลาที่ตั้งไว้

Interaction Rate (อัตราการโต้ตอบ): ตัวเลือกนี้จะจัดอันดับเพจ/บัญชีผู้ใช้ตามอัตราการโต้ตอบของ Leaderboard  ซึ่งจะต่างจากอัตราการโต้ตอบของ Post ตรงที่อัตราการโต้ตอบของ Leaderboard จะคำนวณจากการหารจำนวนการโต้ตอบทั้งหมดที่เพจ/บัญชีผู้ใช้ได้รับในกรอบเวลาใดกรอบหนึ่งด้วยตำวนโพสต์จากกรอบเวลานั้น  จากนั้นนำค่าที่ได้มาหารอีกครั้งด้วยจำนวนเฉลี่ยของจำนวนการกดถูกใจเพจหรือผู้ติดตามบัญชีผู้ใช้เพจที่เพจ/บัญชีผู้ใช้ได้รับในช่วงกรอบเวลานั้น  แล้วเปลี่ยนค่าสุดท้ายที่คำนวณได้เป็นเปอร์เซ็นต์ 

Total Posts (โพสต์ทั้งหมด):  เกณฑ์ชี้วัดนี้จะไม่สนใจข้อมูลการโต้ตอบของโพสต์บนเพจ/บัญชีผู้ใช้ และจะจัดอันดับทั้งหมดตามจำนวนโพสต์จากกรอบเวลานั้นแทน  

Account Size (ขนาดบัญชีผู้ใช้): เกณฑ์ชี้วัดนี้จะจัดอันดับตามจำนวนการกดถูกใจเพจหรือผู้ติดตามบัญชีผู้ใช้ 

Account Growth (Total) (การเติบโตทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้): เกณฑ์ชี้วัดนี้จะจัดอันดับตามจำนวนดิบของการกดถูกใจ/ผู้ติดตามที่แต่ละเพจ/บัญชีผู้ใช้ได้รับในช่วงกรอบเวลาของ Notification นั้นๆ

Account Growth (%) (การเติบโตทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์): เกณฑ์ชี้วัดนี้จะต่างจากเกณฑ์ชี้วัดข้างต้นตรงที่จะจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดผู้ติดตาม/การกดถูกใจที่แต่ละเพจ/บัญชีผู้ใช้ได้รับในช่วงกรอบเวลาของ Notification นั้นๆ  (การกดถูกใจ/ยอดผู้ติดตามใหม่ หารด้วยการกดถูกใจ/ยอดผู้ติดตามรวม แล้วแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์)

Video Views (การรับชมวิดีโอ): เกณฑ์ชี้วัดนี้จะเน้นการแสดงข้อมูลทั้งหมดของ Leaderboard ไปที่จำนวนการรับชมวิดีโอที่แต่ละเพจ/บัญชีผู้ใช้ได้รับในช่วงกรอบเวลาของ Notification นั้นๆ

Send As Excel Report (ส่งเป็นรายงาน Excel): การเปิดตัวเลือกนี้จะส่งการแจ้งเตือนเป็นไฟล์ .csv ที่จะช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายหากคุณจะใช้โปรแกรมเช่น Excel
​ 

Viral Alert (การแจ้งเตือนไวรัล)

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการของการแจ้งเตือนไวรัล

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนไวรัลเพื่อให้มีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีเนื้อหาจาก List หรือ Saved Search เฉพาะที่ได้คะแนนการสร้างมูลค่าได้เกินคาดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่่อมีเนื้อหาที่เริ่มกลายเป็นเนื้อหาไวรัล

คุณสามาถใช้การแจ้งเตือนไวรัลเพื่อระบุเนื้อหาที่จะโปรโมท หรือเพื่อจับตามองสตอรี่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งคู่แข่งของคุณเริ่มรายงานไปแล้ว

คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนไวรัลได้ดังวิธีต่อไปนี้

กำหนดคะแนนขั้นต่ำสำหรับการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนไวรัลจะเริ่มทำงานเมื่อมีเนื้อหาจาก List or Search Seaches ที่ทำคะแนนได้ถึงคะแนนการสร้างมูลค่าได้เกินคาดที่ตั้งค่าไว้ที่นี่  ดังนั้นคุณควรเริ่มตั้งค่าคะแนนให้สูงเข้าไว้เมื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นครั้งแรก แล้วลดคะแนนลงตามต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องข้อความของคุณได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไป

เปิดใช้งาน Slack: หากคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือน Slack ในแดชบอร์ดของคุณแล้ว (ดูการแจ้งเตือน Slack ทีตอนต้นของบทความนี้) คุณจะสามารถตั้งค่าให้การแจ้งเตือนไวรัลส่งข้อความไปยังช่องทาง Slack เฉพาะได้โดยการเปิดตัวเลือกนี้แล้วเข้าไปยังชื่อช่อง Slack ที่นี่  (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ # หน้าชื่อแล้ว)
​ 

Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

ได้รับการแจ้งเตือนจากทุกโพสต์: หากคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้การแจ้งเตือนไวรัลทำงานทุกครั้งที่มีโพสต์ใหม่จากเพจหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ บน List หรือ Search ที่เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนแทนการตั้งค่าเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนการสร้างมูลค่าเกินคาด  ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อใช้การผสานการทำงานของ Slack เพื่อติดตามเนื้อหาของคุณ แต่อาจทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไปเมื่อใช้เป็นการแจ้งเตือนทางอีเมล

ข้ามการนำส่งสุดสัปดาห์: คุณไม่สามารถกำหนดเวลาการแจ้งเตือนไวรัลได้ แต่การแจ้งเตือนนี้จะเริ่มทำงานทุกครั้งที่เนื้อหาสร้างมูลค่าได้เกินคาดจนถึงคะแนนบางคะแนน  แต่คุณสามารถเลือกให้การแจ้งเตือนไม่เริ่มทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้  

บรรทัดหัวเรื่องที่กำหนดเอง:  การแจ้งเตือนไวรัลจะมีบรรทัดหัวเรื่องที่เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปรับแต่งบรรทัดหัวเรื่องได้หากต้องการ  ซึ่งแนะนำให้คุณทำเพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนของหัวเรื่องใด

ประเภทของโพสต์ที่จะรวมไว้:  ค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้การแจ้งเตือนไวรัลส่งโพสต์จากทุกประเภทโพสต์ แต่คุณสามารถกำหนดให้การแจ้งเตือนไวรัลเลือกเฉพาะโพสต์บางประเภทได้  ซึ่งรวมถึงการที่คุณจะสามารถเลือกโพสต์แบบวิดีโอบางประเภทหรือกระทั่งดูเฉพาะเนื้อหาที่มีแบรนด์ (ในแดชบอร์ดของ Facebook) ได้

การโต้ตอบต่ำสุด:  ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกรองเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์การโต้ตอบขั้นต่ำได้ 

การถ่วงน้ำหนักที่กำหนดเอง:  CrowdTangle ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะคำนวณคะแนนการสร้างมูลค่าได้เกินคาดอย่างไรสำหรับการแจ้งเตือนเฉพาะ  คุณสามารถเลือกลบการโต้ตอบบางประเภทออกจากคะแนนได้โดยสมบูรณ์ หรือคุณสามารถเลือกให้น้ำหนักการโต้ตอบบางอย่างมากขึ้นได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องการศึกษาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างการโต้ตอบบางประเภทได้ เช่น การกดถูกใจ ความคิดเห็น หรือการแชร์

การถ่วงน้ำหนักที่กำหนดเอง - Facebook Live: หากคุณตั้งค่าประเภทโพสต์ของการแจ้งเตือนเป็น Facebook Live คุณจะสามารถเลือกให้ CrowdTangle กำหนดคะแนนการสร้างมูลค่าได้เกินคาดของโพสต์ตามเกณฑ์ชี้วัดการรับชมวิดีโอเพียงอย่างเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมทั้งหมด (จากโพสต์และการแชร์ดั้งเดิม) หรือให้นับการรับชมจากโพสต์ดั้งเดิมเท่านั้น  คุณจะพบตัวเลือกเหล่านี้ได้ใต้ Custom Weights (การถ่วงน้ำหนักที่กำหนดเอง)
​ 

Referral Alert (การแจ้งเตือนอ้างอิง)

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการของการแจ้งเตือนการอ้างอิง

การแจ้งเตือนการอ้างอิงคือการแจ้งเตือนในแบบเรียลไทม์ที่จะเริ่มทำงานทุกครั้งที่มีเนื้อหาใหม่ตรงกับเกณฑ์ของ Saved Search ที่มีอยู่เดิม  โดยทั่วไปแล้ว ฟีเจอร์นี้มักใช้เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนเชื่อมโยงกับเนื้อหาของคุณ

หากคุณต้องการใช้การแจ้งเตือนอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ คุณควรสร้าง Saved Search สำหรับ URL หลักของสิ่งที่คุณจะเผยแพร่ก่อน จากนั้นให้ตัด List ของเพจ/บัญชีผู้ใช้ของคุณเองออกจาก Search เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะระบุเพียงเนื้อหาที่มาจากแหล่งที่มาอื่นนอกเหนือจากของคุณเอง

เมื่อคุณบันทึก Search แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในการแจ้งเตือนอ้างอิงเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเพจหรือบัญชีผู้ใช้ในฐานข้อมูลของ CrowdTangle เชื่อมโยงกับเนื้อหาของคุณ  

นอกจากนี้ ยังมีวิธีที่คุณจะสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนนี้เพิ่มเติมได้ดังนี้

เปิดใช้งาน Slack:  หากคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือน Slack ในแดชบอร์ดของคุณแล้ว (ดูการแจ้งเตือน Slack ทีตอนต้นของบทความนี้) คุณจะสามารถตั้งค่าให้การแจ้งเตือนอ้างอิงส่งข้อความไปยังช่องทาง Slack เฉพาะได้โดยการเปิดตัวเลือกนี้แล้วเข้าไปยังชื่อช่อง Slack ที่นี่  (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ # หน้าชื่อแล้ว)

Page Likes Threshold (เกณฑ์ขั้นต่ำของการกดถูกใจเพจ):  คุณสามารถใช้ช่องกรอกข้อมูลนี้เพื่อกำหนดให้ CrowdTangle ไม่สนใจเพจหรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีจำนวนผู้ติดตาม/การกดถูกใจขั้นต่ำ ซึ่งอาจช่วยให้คุณสามารถกรองเอาเฉพาะอินฟลูเอ็นเซอร์ที่มีเนื้อหาที่มีแนวโน้มมากกว่าจะสร้างผลกระทบได้

ข้ามการนำส่งสุดสัปดาห์: คุณไม่สามารถกำหนดเวลาการแจ้งเตือนอ้างอิงได้ แต่การแจ้งเตือนนี้จะเริ่มทำงานทุกครั้งที่เนื้อหาสร้างมูลค่าได้เกินคาดจนถึงคะแนนบางคะแนน  แต่คุณสามารถเลือกให้การแจ้งเตือนไม่เริ่มทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้  

หากมีข้อสงสัย หรือความเห็นใดๆ โปรดส่งอีเมลมาที่ support@crowdtangle.com

Did this answer your question?