Vietnamese

Derek Silverman avatar Lauren Fraser avatar Chris Miles avatar +2
11 articles in this collection
Written by Derek Silverman, Lauren Fraser, Chris Miles and 2 others

Tài nguyên bổ sung

Kelly Perron avatar
Written by Kelly Perron
Updated over a week ago

Nội dung tìm kiếm đã lưu (Saved Search)

Nội dung tìm kiếm đã lưu giúp bạn dò xét kỹ lưỡng toàn bộ cơ sở dữ liệu của CrowdTangle để tìm ra nội dung chứa từ, tên, hoặc cụm…
Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Bài viết và phân tích bài viết

Tìm hiểu về hoạt động hiển thị nội dung và phân tích bài viết trong Danh sách và Nội dung tìm kiếm.
Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Thông báo (Notifications)

Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Live Display

Live Display giúp bạn theo dõi sự kiện trực tiếp, chia sẻ thông tin hiệu quả và theo dõi tin tức địa phương theo thời gian thực.
Amber Burgess avatar
Written by Amber Burgess
Updated over a week ago

Danh sách (List)

Danh sách xuất hiện ở bên trái của bảng điều khiển. Nhờ có các danh sách, bạn có thể theo dõi các tài khoản hoặc Trang cụ thể...
Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Bảng thành tích (Leaderboard)

Với bảng thành tích, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của các Trang cá nhân trong Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm khi so sánh với nhau.
Lauren Fraser avatar
Written by Lauren Fraser
Updated over a week ago

Intelligence

Tính năng Intelligence mang lại cho nhà phát hành truyền thông cách thức nhanh chóng để xem hiệu quả của một kênh mạng xã hội theo thời gian
Chris Miles avatar
Written by Chris Miles
Updated over a week ago

Câu hỏi thường gặp: Truy cập & Đăng nhập

Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Quản trị tài khoản: Quản lý người dùng và quyền truy cập

Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago

Quản trị tài khoản: Cài đặt tài khoản

Derek Silverman avatar
Written by Derek Silverman
Updated over a week ago